Psychosociale hulp

Psychosociale hulp

Psychosociale hulp bestaat bij ZINN Gezondheidszorg uit drie disciplines: maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en psychologie. 

Hulp bij grote en kleine problemen

Voor mentale steun kunt u terecht bij de psychosociale zorgprofessionals van ZINN Gezondheidszorg. Zij bieden u en uw naasten deskundige hulp en begeleiding bij verdriet, eenzaamheid, omgaan met lichamelijke achteruitgang, psychische problemen en zingeving. Ook voor hulp bij praktische zaken zoals huisvesting, financiën, mentorschap en bewindvoering kunt u bij hen aankloppen.
 
Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker helpt u met kleine of grote problemen. Bijvoorbeeld als u uw familie niet kunt of wilt belasten met vragen over zorg, uw gezondheid, wonen, financiën, dagbesteding, eenzaamheid, verlies of ziekte. De maatschappelijk werker komt bij u thuis of in het woonzorgcentrum waar u woont. 
 
Geestelijke verzorging
De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en kan u ondersteunen bij levensvragen, verlieservaringen en in stervensbegeleiding. 
 
Psychologie
De psycholoog kan u helpen bij psychische problemen, zoals somberheid en angstklachten.  Als u last heeft van geheugenproblemen, kan de psycholoog met tests onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van dit onderzoek kan de psycholoog u en uw naasten advies en uitleg geven en zo nodig begeleiden. De psycholoog denkt actief mee over uw woon- en leefomgeving en zorgt ervoor dat die optimaal is afgestemd op uw wensen en behoeften.