Psychosociale hulp

Psychosociale hulp

Psychosociale hulp bestaat bij ZINN Gezondheidszorg uit drie disciplines: maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en psychologie. 

Hulp bij grote en kleine problemen

Voor mentale steun kunt u terecht bij de psychosociale zorgprofessionals van ZINN Gezondheidszorg. Zij bieden u en uw naasten deskundige hulp en begeleiding bij verdriet, eenzaamheid, omgaan met lichamelijke achteruitgang, psychische problemen en zingeving. Ook voor hulp bij praktische zaken zoals huisvesting, financiën, mentorschap en bewindvoering kunt u bij hen aankloppen.
 
Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werker helpt u met kleine of grote problemen. Bijvoorbeeld als u uw familie niet kunt of wilt belasten met vragen over zorg, uw gezondheid, wonen, financiën, dagbesteding, eenzaamheid, verlies of ziekte. De maatschappelijk werker komt bij u thuis of in het woonzorglocatie waar u woont. 
 
Geestelijke verzorging
Naast medische zorg en behandeling is het belangrijk uw verhaal te kunnen delen. Aan wie kunt u uw verhaal kwijt? Aan wie vertelt u wie u bent of wilt zijn? Met wie kunt u praten over tegenstrijdige gevoelens? Wanneer u verblijft in een woonzorglocatie kunnen levens-, zingevings- en geloofsvragen zich opdringen. De geestelijk verzorger heeft professionele aandacht voor uw vraag en denkt mee in uw zoeken naar een eigen weg. Aan ZINN locaties De Brink, De Es, Zuiderflat, De Dilgt en De Burcht is een geestelijk verzorger verbonden. 
 
Psychologie
De psycholoog kan u helpen bij psychische problemen, zoals somberheid en angstklachten.  Als u last heeft van geheugenproblemen, kan de psycholoog met tests onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van dit onderzoek kan de psycholoog u en uw naasten advies en uitleg geven en zo nodig begeleiden. De psycholoog denkt actief mee over uw woon- en leefomgeving en zorgt ervoor dat die optimaal is afgestemd op uw wensen en behoeften.