Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist bekijkt samen met u welke gezondheidsklachten u heeft en welke hulp daar bij past. Hierbij staan uw welbevinden en uw dagelijkse levensbehoeften op lichamelijk en psychosociaal gebied centraal. 

Zelfstandig behandelen

Door de verpleegkundige achtergrond is de verpleegkundig specialist expert in en vraagbaak voor complexe verpleegkundige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan decubitus, diabetes en wondbeleid. De verpleegkundig specialist kan zelfstandig niet-complexe gezondheidsklachten behandelen. Voor de meer complexe gezondheidsklachten vraagt hij of zij zo nodig ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde.

Coördinator van de zorg

De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met alle zorgprofessionals die bij de zorg voor u betrokken zijn. Hij of zij overlegt met uw  behandelaren, verpleegkundigen en verzorgenden en coördineert de zorg rondom u. Natuurlijk houdt de verpleegkundig specialist ook contact met u en uw familie, zodat u goed op de hoogte blijft van uw gezondheidssituatie en de behandeling.